Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері пасажирських перевезень на залізничному транспорті

Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері пасажирських перевезень на залізничному транспорті

n3На сьогоднішній день одним із найпопулярніших пасажирських перевезень є залізничний транспорт. Одним із механізмів підтримання правового порядку в суспільних відносинах, що складаються у сфері пасажирських перевезень, є використання юридичної відповідальності учасників цих відносин за вчинені ними правопорушення. Тому важливо всебічно проаналізувати адміністративне законодавство у частині його нормативно-правового регулювання питань, що виникають у зв’язку з відповідальністю за правопорушення у сфері пасажирських перевезень на залізничному транспорті. У цьому сенсі слід звернути увагу на особливості кваліфікації таких правопорушень.

Про важливість проблеми в економічному вимірі свідчить хоча б той факт, що в Україні упродовж  2010–2011 рр. пасажиропотік складав щорічно понад 5 млрд. пасажиро-кілометрів і спостерігається стала тенденція до збільшення цих показників.

Дослідженням даної теми займались досить велика кількість вітчизняних та зарубіжних науковців. Зокрема, серед них, можна виділити – М.В. Ковалів, П.М. Білий, В.К. Гіжевський, В.В. Г оліна, О.М. Костенко, А.В. Мілашевич, В.Й. Развадовський, В.І. Шакун, О.О. Юхно та ін.

Адміністративно-правове регулювання правовідносин у сфері пасажирських перевезень становлять сукупність норм, прийомів і способів, за допомогою яких держава впливає на суспільні відносини у зазначеній сфері з метою всебічного забезпечення правопорядку, запобігання та припинення правопорушень, притягнення винних до відповідальності та інших способів впровадження в життя державної політики у галузі пасажирських залізничних перевезень.

До органів забезпечення пасажирських перевезень на залізничному транспорті належать органи публічного управління, підприємства, організації і установи. Серед них: лінійні управління УМВС України на транспорті, господарсько-розрахункова пасажирська служба Державного територіально-галузевого об’єднання (залізниці), пасажирська служба дирекції залізничних перевезень, вагонні депо та ін., які від імені держави забезпечують якість послуг при перевезенні пасажирів на залізничному транспорті та несуть відповідальність у встановленому законом порядку [1, C. 15].

Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері пасажирських перевезень на залізничному транспорті найефективніше реалізується методом адміністративного примусу.

Адміністративною відповідальністю у сфері пасажирських перевезень на залізничному транспорті є винне протиправне діяння (дія або бездіяльність), що посягає на суспільні відносини, які охороняються нормами адміністративного права і складаються при функціонуванні транспортної системи, за яке законодавством передбачена адміністративна відповідальність.

Адміністративні правопорушення, вчинені у сфері пасажирських перевезень, як і інші адміністративні проступки, мають свій склад, що містить у собі елементи, які характеризують вчинене протиправне діяння. До цих елементів належать об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт і суб’єктивна сторона. При цьому для притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності обов’язкова наявність у протиправному діянні всіх елементів складу. Відсутність хоча б одного з них не дозволяє кваліфікувати діяння як адміністративне правопорушення і, отже, застосовувати адміністративні стягнення. Від якості оцінки елементів складу залежить правильність кваліфікації правопорушення і вибір відповідного адміністративного стягнення [3, C.44].  Доприкладу, транспортна сфера має чи не найбільшу кількість норм, порушення яких може спричинити виникнення надзвичайних ситуацій. До них можна віднести: порушення водіями транспортних засобів правил проїзду через залізничні переїзди (ст. 123); порушення водіями правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажів, шляхів, шляхових споруд чи іншого майна (ст. 124); порушення або невиконання правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, невиконання припису про усунення порушень таких правил, норм і стандартів (ст. 128-1); порушення правил перевезення небезпечних речовин і предметів, великогабаритних та великовагових вантажів на транспорті (ст. 133); пошкодження шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд та технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів для їх усунення (ст. 139) тощо [2].

Тому, на нашу думку, є необхідним виділити ряд пріорітетних напрямків щодо удосконалення правового регулювання правовідносин на залізничному транпорті, які стосуються адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері пасажирських перевезень на залізничному транспорті:

  • удосконалити оптимізацію організаційно-управлінських засад правоохоронної діяльності транспортної міліції, служби охорони залізниці, транспортної прокуратури та інших органів;
  • необхідність подальшого розвитку різних форм співпраці між адміністраціями залізниць та органами внутрішніх справ на транспорті;
  • необхідність забезпечення удосконалення правової основи роботи служб та підрозділів транспортної міліції, їх взаємодію зі спеціалізованими підрозділами залізничного транспорту, які забезпечують охорону майна, безпеки громадян на об’єктах залізничного транспорту [1, C. 16].

Отже, з вищезазначеного можна підсумувати, що  адміністративні проступки, вчинені у сфері перевезень залізничним транспортом, які можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації, завдають шкоду і відносинам власності, тому що в результаті цього процесу може відбуватися пошкодження або знищення об’єктів матеріального світу, що перебувають у власності різних учасників суспільних відносин. Але для зменшення правопорушень у цій сфері потрібно змінити мислення та поведінку людей, починаючи з державного службовця і закінчуючи саме користувачем залізничними послугами, збільшити самосвідомість громадян щодо того саме, до яких наслідків може привести їхня халатність та безвідповідальність. Також профілактичним засобом і передбачення вчинення адміністративних проступків можуть бути жорсткі санкції введені законодавцем.

 З повагою,

                                                                           Карпенко Аліна Володимирівна,

                                                Юрисконсульт  Юридичної компанії «АЛЬТ-БРАЙЕР»