Оформлення і видачу запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання документів для в’їзду в Україну за клопотанням від юридичних осіб

Оформлення і видачу запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання документів для вїзду в Україну за клопотанням від юридичних осіб

n12Сьогодні хотілося б звернути Вашу увагу на оформлення і видачу запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання документів для в’їзду в Україну за клопотанням від юридичних осіб. Простими словами, це запрошення для іноземця або особи без громадянства, яке надсилає компанія для отримання іноземцем візи D.

Щодо нормативно-правової бази, то питання отримання запрошення регулюється Правилами оформлення і видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання документів для в’їзду в Україну за клопотанням від юридичних осіб.

Для оформлення запрошення на отримання візи для в’їзду в Україну,  форма  якого  визначена у додатку 1 порядку оформлення такого запрошення, юридичні особи, які виступають  приймаючої  стороною,  звертаються  до  територіальних органів міграційної служби за місцем свого знаходження. Тобто, якщо Ваша компанія або підприємство має юридичну адресу у Дніпровському районі міста Києва, то відповідно до своєї юридичної адреси, ви повинні звернутись до Дніпровського районного відділу Державної міграційної служби України.

Запрошення ж оформляється посадовими особами ДМС України на підставі письмового клопотання юридичної особи для оформлення запрошення іноземця чи особи без громадянства. Далі прийняті до розгляду клопотання обліковуються у журналі обліку клопотань юридичних осіб для оформлення запрошень іноземців та особі без громадянства на отримання візи для в’їзду в Україну.

Але клопотання та журнал обліку, це не всі документи, які від будуть вимагати у територіальних органах ДМС України, тож прошу звернути Вашу увагу на такий перелік документів, для оформлення запрошення іноземцеві чи особі без громадянства та отримання документів для в’їзду в Україну за клопотанням від юридичних осіб:

 1. Клопотання (від юридичної особи).
 2. Паспортний документ керівника підприємства, установи чи організації або уповноваженої ним особи (посвідка на постійне проживання АБО посвідка на тимчасове  проживання АБО дозвіл на працевлаштування), який після прийняття документів повертається (звертаю Вашу увагу на «АБО», тобто відповідно до цього переліку ДМС України вимагає для формування повного пакету документів лише якийсь ОДИН документ, а не всі перелічені документи в цьому абзаці).
 3. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та її статут (або Виписка із ЄДР).
 4. Документ про право власності юридичної особи на приміщення (договір оренди приміщення).
 5. Наказ про призначення працівників, які відповідають за прийом та оформлення документів іноземцям та особам без громадянства.
 6. Гарантійний лист юридичної особи, що запросила іноземця бо особу без громадянства, про взяття на себе зобов’язань  із сплати всіх витрат особи, пов’язаних з її перебуванням в Україні та виїздом з України.
 7. По дві фотокартки розміром 3,5х4,5 керівника підприємства установи чи організації або уповноваженої ним особи та працівника, відповідального за роботу з іноземцями.
 8. Копія сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи, що запрошується, з перекладом українською мовою, засвідченим у встановленому порядку.
 9. Квитанція про сплату вартості адміністративної послуги.

За результатом розгляду клопотання приймається рішення про видачу чи відмову у видачі запрошення. Рішення щодо оформлення запрошень приймають :

 • Голова ДМС України (уповноважена ним особа) – стосовно запрошення в Україну іноземців та осіб без громадянства юридичними та фізичними особами.
 • Начальники   (їх  заступники)  територіальних  органів міграційної  служби  –  стосовно запрошення в Україну іноземців та осіб без громадянства юридичними та фізичними особами на території свого адміністративного обслуговування;
 • Начальники  (їх заступники) територіальних підрозділів міграційної  служби  –  стосовно запрошення в Україну іноземців чи осіб   без  громадянства  фізичними  особами  на  території  свого адміністративного обслуговування.

У разі позитивно прийнятого рішення щодо оформлення запрошення на вільній частині клопотання проставляється штамп встановленого зразка та оформляється запрошення терміном на 6 місяців від дати його оформлення, яке скріплюється візовою печаткою.

Пам’ятайте, що посадовим особам територіального органу забороняється вимагати від роботодавців документи, які не встановлені Правилами оформлення і видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання документів для в’їзду в Україну за клопотанням від юридичних осіб відповідно до Наказу МВС України від 08.10.2008 №524.

Я бажаю Вам, лише позитивно прийнятих рішень! Трішки уважності у формуванні пакету документів і запрошення у Вас уже в кишені!

                                                                          З повагою,

                                                                           Карпенко Аліна Володимирівна

    Юрисконсульт Юридичної компанії «АЛЬТ-БРАЙЕР»