Американські Віргінські острови (АВО) – єдина в світі юрисдикція , де особи, які не є громадянами США, мають право засновувати звільнені від сплати податків підприємства під прапором США. 

Конституційний статус Американських Віргінських островів з позиції оподаткування і митного контролю – територія поза державних законів США. Положення податкових угод, що укладаються в США, не поширюються на територію АВО, яка розглядається як окрема податкова юрисдикція. Однак на фізичних та юридичних осіб АВО поширюються положення багатьох інших договорів, укладених Сполученими Штатами. 

На АВО можуть засновуватися підприємства, які частково або повністю звільняються від місцевих податків і від федерального прибуткового податку США. До підприємств, які можуть зацікавити іноземного інвестора на АВО,  відноситься USVI Exempt Company (корпорація АВО, звільнена від сплати податків)

Щоб задовольняти такому статусу звільненої від сплати податків корпорації USVI Exempt Company не повинна здійснювати підприємницької діяльності на території АВО або Сполучених Штатів Америки, а фізичні особи – резиденти АВО або США не вправі володіти більш ніж 10% капіталу корпорації.

Корпорація має право випускати акції на пред’явника, але вони розглядаються, як акції, чиїми власниками є громадяни США. Така корпорація сплачує на АВО щорічний фіксований податок в розмірі US$ 1 000.

Установа і подальша діяльність корпорацій, звільнених від сплати податків, регулюються корпоративним Кодексом АВО, основа якого – корпоративний Кодекс штату Делавер 1953 року.

Будь-які три фізичні особи можуть створити корпорацію на АВО, підготувавши в присутності державного нотаріуса і подавши Установчий договір в офіс віце-губернатора АВО разом із сплатою реєстраційного мита.

Потім засновники або директора повинні прийняти Статут, який регулює діяльність корпорації.

Капітал корпорації не може бути менше US $ 1000 і повинен бути оплачений. Акції можуть випускатися як з номінальною вартістю. так і без номінальної вартості (як правило, капітал представлений у вигляді акцій без номінальної вартості).

Корпорація повинна мати трьох директорів, якими вправі бути тільки фізичні особи. Необхідно також мати як мінімум трьох посадових осіб: президента (повинен одночасно бути директором корпорації), секретаря і скарбника, які одночасно можуть бути директорами. Допускається призначення та інших посадових осіб у корпорації.

Кожна корпорація зобов’язана призначати професійного агента – резидента АВО для підтримки своєї юридичної адреси і контактів з офіційними органами.

Особистість власників корпорацій АВО, звільнених від сплати податків, не підлягає розголошенню, за винятком випадків належним чином оформлених запитів управління з податків і зборів АВО або внутрішньої податкової служби США (IRS).

Американські Віргінські острови є єдиною юрисдикцією під прапором США, де дозволяється переміщення підприємств як на АВО, так і за межі АВО. При переміщенні на територію АВО, корпорація, яка не має статусу звільненій від сплати податків, може прийняти рішення про отримання такого статусу при дотриманні вищевказаних умов.

Переміщення корпорації з території АВО в іншу юрисдикцію можливо тільки за умови, що законодавство нової юрисдикції дозволяє таку перереєстрацію, і відбувається в три етапи:

 • подаються документи відповідно до вимог нової юрисдикції;
 • виходить дозвіл в країні нової реєстрації і видається Свідоцтво про продовження в новій юрисдикції;
 • уряд АВО видає Свідоцтво про припинення реєстрації корпорації на АВО.

Переміщення в нову юрисдикцію не звільняє корпорацію від зобов’язань, які були прийняті нею до своєї перереєстрації в нову юрисдикцію, однак корпорація не підлягає подальшій сплаті щорічних держмита на АВО після переміщення.

Резиденти та корпорації АВО подають декларації та сплачують податки безпосередньо в управління з податків і зборів АВО. Ставки, форми і правила сплати податків ті ж, що і для федеральних податків США, що називається на АВО «дзеркальної системою» оподаткування. Річний звіт про господарську діяльність подається корпорацією на АВО до 30 червня кожного року.

Всі корпорації, уповноважені здійснювати діяльність на території АВО, щороку сплачують держмито, яка, в залежності від видів діяльності, становить мінімум US $ 150 на рік.

Максимальна ставка корпоративного податку на АВО – 38,5%.

На АВО не існує податку на продаж, але існує кілька інших непрямих податків, включаючи:

 • податок на нерухоме майно в розмірі 1,25% оціночної вартості нерухомого майна, яка відповідно до законодавства АВО становить 60% фактичної вартості;
 • податок на валовий прибуток у розмірі 4%. Підприємства, чия річна валовий прибуток менше US $ 150 000, звільняються від податку на перші US $ 5000 валового прибутку на місяць;
 • акцизний збір та митні мита, що накладаються на предмети, що ввозяться на АВО для використання або перепродажу.

Акцизний збір на більшість ввезених товарів становить 4%, але ця ставка збільшується, якщо мова йде про такі товари, як тютюнові вироби та алкоголь.

Уряди США і АВО підписали угоду, що регулює обмін інформацією та взаємну підтримку в питаннях оподаткування для запобігання ухилень від сплати податків.

Види реєстрованих підприємств

 • USVI Corporation
 • USVI Foreign Sales Corporation
 • USVI Exempt Company

Вимоги до статутного капіталу

Мінімум US$ 1 000

Оподаткування

 • 0% – для USVI Exempt Company (звільнених корпорацій). Мінімальне щорічне мито – US$ 1 000.
 • До 38,5% – для звичайних корпорацій. Мінімальне щорічне мито – US$ 150.

Зареєстрований офіс

Обов’язковий на Американських Віргінських островах

Купівля готової компанії

Можливо

Тривалість реєстрації

Два тижні

Вимоги до управління

Корпорація на АВО повинна мати трьох директорів, які можуть бути тільки фізичними особами. Необхідно також мати, як мінімум, трьох посадових осіб: президента, який повинен бути директором, секретаря і скарбника, які також одночасно можуть бути директорами. Допускається призначення й інших посадових осіб в корпорації.

Корпорація повинна призначати професійного агента – резидента АВО для підтримки юридичної адреси та контактів з офіційними органами на АВО.

Проведення зборів

Потрібно

Реєстрація щорічного звіту

Обов’язкова

Аудиторська перевірка фінансового звіту

Обов’язкова

Розкриття доходів в балансовому та щорічному звітах

Потрібно

Валютний контроль

Відсутній