ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, НАСЕЛЕННЯ, МОВИ

Бермудські острови – це група з 150 невеликих коралових островів в північно-західній частині Атлантичного океану. Вони не входять в Карибський басейн. Загальна площа становить 53,3 кв. км. Клімат субтропічний, вологість помірна, тип місцевості – невисокі горбисті ділянки, розділені родючими низинами. На Бермудських островах немає річок і озер. Населення, представлене в основному людьми європейського і африканського походження, становить 60000 чол. Офіційна і розмовна мова – англійська.

РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ

Корпоративне законодавство представлене Законом про компанії, прийнятим в 1981 р. Компанія,інкорпорована на Бермудських островах, володіє всіма повноваження фізичної особи. Англійська є мовою законодавства і корпоративних документів.

Тип компанії для міжнародної комерційної діяльності та інвестицій – «звільнена»  компанія. Всі інші інкорпоровані на островах компанії повинні принаймні на 60% належати резидентам Бермудських островів. На островах повинен бути відкритий зареєстрований офіс. Реєстрація готових компаній не здійснюється.

Процедура інкорпорації бермудської компанії є складною. Насамперед у місцевій газеті поміщається оголошення, що повідомляє про намір інкорпорувати компанію. У цьому оголошенні також згадується назва передбачуваної компанії, цілі діяльності, визначається  статус компанії («звільнена» або «внутрішня»). У валютний департамент Бермудських островів направляється заявка на інкорпорацію. Ця заявка включає такі відомості::

 • назва компанії;
 • адреса зареєстрованого офісу;
 • імена, адреси і громадянство передбачуваних директорів;
 • імена, адреси і громадянство акціонерів та їх частка в компанії;
 • установчий договір, в якому вказується розмір акціонерного капіталу і типи акцій;
 • інформація про банківський рахунок, інформація про банк, що має відношення до передбачуваних реальними власниками;
 • відповідне мито за внесення до реєстру.

Обмеження торгової та комерційної діяльності:

 • «звільнена» компанія Бермудських островів не може вести торгівельну діяльність у межах островів;
 • компанії не може належати нерухоме майно на островах;
 • без відповідної ліцензії бермудської «звільненій» компанії заборонено здійснювати наступні види діяльності: банківська справа, страхування (в т.ч. життя), перестрахування, управління фондами, схеми колективного інвестування, консультування з питань інвестицій або будь-яку іншу діяльність, пов’язану з банківською або страхової сферою..

Вимоги до назви:

 • назва може бути на будь-якій мові латинської алфавітної системи. У разі, якщо для назви використовується не англійська мова, реєстратор може запросити його завірений переклад на англійську, з тим, щоб упевнитися в допустимості назви;
 • не дозволені до використання назви, ідентичні або подібні з уже існуючими або передбачають королівський або урядовий патронаж;
 • заборонені назви, які реєстратор вважає небажаними, образливими або сумнівними;
 • потрібно узгодження чи ліцензія на вживання в назві наступних слів або їх іноземних еквівалентів: : Bank, Building Society, Savings, Loans, Trust, Insurance, Assurance, Reinsurance, Fund Management, Investment Fund, Fiduciary, Broker;
 • для позначення обмеженої відповідальності назва повинна закінчуватися на слово Limited або його скорочення Ltd.

Достатньо мати двох директорів, які повинні бути фізичними особами. Необхідно достатнє число резидентних директорів для формування на островах правомірного складу (кворуму). Можуть бути призначені нерезидентні директора. Директори повинні призначити президента і віце-президента (необов’язково директорів). Повинен бути призначений секретар компанії (фізична особа). Потрібно як мінімум один акціонер; акції на пред’явника не випускаються. Про реальний володінні компанією повідомляється уряду в момент інкорпорації, проте ці відомості є конфіденційними. Книга запису акцій компанії може в будь-який момент бути піддана перевірці громадськості, анонімність зберігається допомогою призначення номінальних акціонерів і директорів. Банківська інформація надається на передбачуваних реальних власників усіх бермудських компаній. Така інформація надається банком, з яким особа має особисті взаємозв’язки  протягом як мінімум трьох років.

Стандартний статутний акціонерний капітал бермудської «звільненої» компанії становить USD 12.000, розділений на 12,000 звичайних акцій з правом голосу з USD 1, що є максимальним капіталом для внесення мінімального мита на капітал, що виплачується на момент інкорпорації і далі щорічно. Мінімальний випущений капітал дорівнює USD 1 Дозволені до випуску такі типи акцій:. Іменні, привілейовані, викупні, неголосуючі і з правом голосу. Акції на пред’явника не дозволені.

ЩОРІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЗБОРИ

Сьогодні на Бермудських островах не стягуються податок на доходи корпорації і прибутковий податок. Звільняються бермудські компанії отримують свідоцтво про звільнення від оподаткування та гарантію уряду в рамках Закону про податковий захист звільнених підприємств (1966), яке підтверджує, що у разі встановлення на Бермудських островах системи оподаткування звільнені компанії не платитимуть податку до 2016 р. Бермудські острови не беруть участь в угодах про попередження подвійного оподаткування.

Компанія зі статутним капіталом до USD 12.000 виплачує щорічне ліцензійне мито USD 1680. У разі, якщо статутний капітал не перевищує 50 доларів США млн., Максимально можливе мито становить USD 25.000 на рік.

Не дивлячись на те, що статутом не передбачено вимогу про надання фінансової звітності, необхідно вести відповідну документацію для відображення фінансового становища компанії. Фінансова документація зберігається за адресою зареєстрованого офісу. Якщо вона зберігається за межами островів, копії всіх звітів повинні бути надані для щоквартальної перевірки директорами. Всі бермудські компанії зобов’язуються призначити аудитора, за винятком випадків одностайного рішення директорів і акціонерів компанії про протилежне.