Хоча в законодавстві республіки Домініка передбачена можливість заснування підприємств різноманітних організаційно-правових форм, але практичний інтерес потенційного іноземного інвестора може викликати тільки традиційна офшорна компанія (International Business Company, для якої в законі про міжнародних підприємницьких компаніях передбачено, зокрема, наступне:

 • володіння та управління офшорною компанією однією особою (фізичною чи юридичною);
 • допустимість випуску акцій на пред’явника, іменні і таких класів, видів і часток, як це вирішать власники компанії;
 • відсутність вимог щодо оплати якогось мінімального статутного капіталу офшорної компанії;
 • оголошення статутного капіталу компанії в будь-якій валюті (включаючи неконвертовану валюту);
 • проведення зборів директорів і акціонерів компанії у будь-якій країні світу;
 • можливість зберігати протоколи зборів директорів і акціонерів офшорної компанії, а також фінансові документи де завгодно в світі;
 • відсутність щорічної фінансової і статистичної звітності (єдине, що необхідно, – реєстратор компаній повинен знати адресу, де зберігаються ці документи);
 • гарантія повної анонімності власників;
 • відсутність регістра директорів і акціонерів (у файлі реєстратора зберігаються тільки копії статуту та установчого договору компанії та свідоцтва про реєстрацію);
 • можливість однієї офшорної компанії бути директором, а також власником іншої офшорної компанії;
 • допустимість мати офіс на Домініці та керувати справами компанії з території островів;
 • можливість для компанії відкривати банківські рахунки, як на Домінике, так і в будь-якій країні світу, повністю звільняючись при цьому від валютного контролю Домініки;
 • гарантія офшорним компаніям репатріації 100 % капіталу і прибутку від діяльності за межами республіки;
 • відсутність для офшорних компаній будь-яких податків, у тому числі зворотних податків на відсотки і дивіденди, податків на приріст капіталу і т. п.;
 • можливість переміщення компаній з інших юрисдикцій на Домініку, а також злиття і консолідацію офшорних компаній з іншими компаніями;
 • фіксування щорічних зборів за продовження реєстрації (навіть якщо з плином часу держава збільшить мита, то для раніше зареєстрованих офшорних компаній вони залишаться незмінними).

Як і всюди в світі, будь-яка офшорна компанія на Доміниці може бути ліквідована через несплату або навіть несвоєчасну сплату щорічного мита за продовження реєстрації, і щоб через незнання правил у потенційних клієнтів не виникали проблеми, нагадаємо, як регулюється це питання.

Щорічні державні мита треба сплачувати не пізніше дня реєстрації компанії в наступному календарному році. Якщо вони не сплачені до 31 грудня цього ж року (протягом цього терміну послідовно виставляються рахунки із двома доданими штрафами за затримку з оплатою), компанію автоматично викреслюють з Реєстру компаній Домініки та оприлюднюють відповідну інформацію в офіційній пресі.

Для відновлення компанії необхідно сплатити накопичені мита і пені, але при цьому не виключено, що попередню назву компанії вже не можна використовувати, адже хто-небудь може зареєструвати в Реєстрі аналогічну назву протягом часу, коли компанія вважалася викресленою з Реєстру.

Всі офшорні компанії також зобов’язані мати ліцензованого зареєстрованого агента і підтримувати адресу компанії на Домініці.

Оподаткування прибутку офшорних компаній на Домініці немає.

Домініка не уклала угод про уникнення подвійного оподаткування з жодною країною світу.

Корпоративне законодавство для офшорних компаній

Закон про міжнародні підприємницькі компанії

Вид зареєстрованих компаній

International Business Company

Вимоги до статутного капіталу

Відсутні для офшорної компанії щодо мінімального капіталу.

Капітал може бути виражений у будь-якій валюті.

Немає необхідності випускати сертифікати акцій, якщо це передбачено в установчому договорі

Оподаткування

Нульове для офшорних компаній

Потенційні засновники компанії

Тільки зареєстровані агенти, які мають місцеві ліцензії

Зареєстрований офіс

Обов’язковий на Домініці, де повинен зберігатися реєстру акціонерів

Придбання готової компанії

Можливе

Вимоги до директорів

В офшорної компанії може бути один директор. Дозволено мати номінальних і корпоративних директорів в офшорних компаніях

Проведення зборів

Щорічно, але не обов’язково на території Домініки та процедура залежить від положень, зафіксованих у статутних документах компанії

Реєстрація щорічного звіту

Не вимагається

Аудиторська перевірка фінансового звіту

Не потрібна для офшорних компаній

Розкриття доходів у балансовому і щорічних звітах

Не вимагається для офшорних компаній

Валютний контроль

Відсутній для офшорних компаній

Переміщення компаній

Можливо на Домініку і з країни