У законі про компанії Ліберії – Liberian Associations Law, який багато в чому базується на законі про корпорації США, передбачена можливість заснування підприємств таких організаційно-правових форм, як:

 • Corporation – корпорація
 • Registered business company – зареєстрована підприємницька компанія
 • Limited Liability Company – компанія з обмеженою відповідальністю
 • Limited partnership – партнерство з обмеженою відповідальністю
 • Foundation – закрита фондова компанія
 • Not-for-profit corporation – некомерційна корпорація
 • Foreign maritime entity – іноземне морське підприємство

Реєстратором компаній у Ліберії є трастова компанія Liberian International Ship and Corporate Registry (LISCR), яка є уповноваженим агентом Міністерства закордонних справ Ліберії і здійснює реєстрацію всіх підприємств, веде їх облік і реєстр, а також надає адресу для всіх без виключення компаній з іноземними інвесторами. В даний час LISCR має два розгорнутих офіса – в США і Швейцарії та адміністративні офіси – у Греції, Гонконгу та Лондоні.

LISCR також здійснює різні адміністративні функції місцевого реєструвального агента, а саме, проводить наради від імені акціонерів компаній, готує протоколи та надає інші послуги. Реєстрація та виписка всіх необхідних документів відбувається дуже оперативно, а при узгодженні назви компанії та статутної діяльності, всі формальності не займають більше 24-х годин.

У статуті ліберійського підприємства немає необхідності уточнювати мету – достатньо лише вказати, що компанія не буде вести будь-якої забороненої законом діяльності, до якої у Ліберії відноситься банківська, страхова, фондова і азартна.

У Ліберії немає обмежень щодо громадянства і місця проживання посадових осіб, директорів та акціонерів підприємств. Директора та акціонери нерезидентних підприємств у Ліберії можуть бути юридичними і фізичними особами.

Акції мають право випускатись як іменні, так і на пред’явника. Якщо компанія випускає акції на пред’явника, то в статуті підприємства повинно бути зазначено, яким чином власникам акцій вручать необхідні повідомлення, які не вручаються особисто. Вони можуть, наприклад, бути відправлені поштою за зареєстрованими адресами, попередньо зазначеними акціонерами.

Проведення зборів акціонерів і директорів, а також зберігання записів підприємства допускається в будь-якій частині світу.

У ліберійській корпорації обов’язково наявність як мінімум трьох директорів, якщо число акціонерів корпорації не менше трьох. Якщо ж число акціонерів корпорації менше трьох, то в цьому випадку число директорів може бути менше трьох, але не менше числа акціонерів.

Кожна корпорація повинна мати президента, секретаря і скарбника. Одна особа має право займати всі посади в корпорації за умови, що ця особа – фізична.

Для зареєстрованої підприємницької компанії досить одного акціонера і одного директора, але одна і те ж особа не може бути одночасно і директором, і секретарем, який повинен бути призначений за законом у кожній зареєстрованій підприємницькій компанії в Ліберії.

Для ліберійської компанії з обмеженою відповідальністю досить одного члена і одного менеджера.

Для ліберійського партнерства достатньо одного генерального партнера з необмеженою відповідальністю та одного партнера з обмеженою відповідальністю.

Закриті фондові компанії в Ліберії, як правило, використовуються для трастового володіння акціями іноземного морського підприємства і, як наслідок, для володіння ліберійським кораблем.

До іноземних морських підприємств відносяться юридичні особи, зареєстровані за межами Ліберії, які отримують статус Foreign maritime entity, якщо володіють і управляють кораблем або кораблями, поставленими під прапор Ліберії. При цьому іноземні підприємства не втрачають свого легального статусу в країнах своєї реєстрації, але оперують кораблями від імені ліберійської компанії. Торговий флот Ліберії – один з найбільших в світі, і судновласники всього світу реєструють тут свої кораблі. Кожен ліберійський корабель повинен належати ліберійській корпорації. З кожного корабля незалежно від тоннажу стягують фіксоване адміністративне мито, що і приваблює власників кораблів всього світу.

Реєстратор компаній Ліберії не вимагає розкриття імен бенефіціарних власників – нерезидентів ліберійських підприємств, а також, не веде відкритий реєстр директорів і акціонерів. У той же час Реєстратор компаній Ліберії може за бажанням клієнта і на підставі наданих документів, виписати сертифікат із зазначенням будь-якої інформації, яку клієнт вважатиме за необхідне відобразити у такому документі для своїх потреб.

Будь-яка ліберійська офшорна компанія (по суті всі ліберійські підприємства, якими володіють і керують іноземці є офшорними) може бути ліквідована за несплату щорічного мита за продовження реєстрації. Для відновлення компанії у нормальний стан необхідно буде сплатити всі мита і штрафи. При цьому не виключено, що попередня назва компанії вже не буде використовуватись.

Нерезидентні підприємства звільнені від усіх видів податків у Ліберії за умови, що вони не отримують прибуток на її території і не мають нерухомості в Ліберії.

Будь-яка щорічна звітність для офшорного підприємства в Ліберії не потрібна.

Ліберія підписала угоди про уникнення подвійного оподаткування з Німеччиною і Швецією.

Види зареєстрованих офшорних підприємств

 • Corporation – Корпорація
 • Registered business company – Зареєстрована підприємницька компанія
 • Limited Liability Company – Компанія з обмеженою відповідальністю
 • Limited partnership – Партнерство з обмеженою відповідальністю
 • Foundation – Закрита фондова компанія
 • Not-for-profit corporation – Некомерційна корпорація
 • Foreign maritime entity – Іноземне морське підприємство

Вимоги до статутного капіталу

Ні

Оподаткування

0% – для офшорної компанії

Зареєстрований офіс

Зареєстрований офіс зобов’язаний бути на Ліберії для всіх підприємств

Придбання готової компанії

Можливо
Тривалість реєстрації Один день
Вимоги до управління

У ліберійської корпорації має бути, як мінімум три директори (фізичні чи юридичні особи), якщо тільки у компанії кількість акціонерів не менше трьох.

Якщо число акціонерів корпорації менше трьох, то в цьому випадку число директорів може бути менше трьох, але не менше числа акціонерів.

Кожна корпорація повинна мати президента, секретаря і скарбника.

Одна особа може займати всі посади в корпорації за умови, що ця особа – фізична.

У зареєстрованою підприємницькою компанії в Ліберії достатньо одного акціонера і одного директора, але одне і те ж особа не може бути одночасно і директором, і секретарем, який повинен бути призначений за законом у кожній зареєстрованій підприємницької компанії в Ліберії.

Для компанії з обмеженою відповідальністю в Ліберії.

Досить одного члена і одного менеджера.

Для партнерства у Ліберії достатньо одного генерального партнера з необмеженою відповідальністю та одного партнера з обмеженою відповідальністю.

Директорами та акціонерами нерезидентних підприємств у Ліберії можуть бути юридичні та фізичні особи.

Проведення зборів Кожен рік
Реєстрація щорічного звіту Ні
Розкриття активів у щорічному, фінансовому звітах Ні
Валютний контроль Відсутній для офшорних підприємств
Переміщення компаній Не регулюється у Ліберії, але можливо, як результат злиття двох або більше компаній