Правова форма: Прийнятий у 1990 р. Закон про асоціації Маршаллових островів базується на корпоративному законодавстві штатів Делавер і Нью-Йорк, яке було модифіковано з включенням до нього всіх необхідних характеристик офшорної юрисдикції, таких як акції на пред’явника, визнання подання річних звітів за допомогою факсу та виконання документів без нотаріального засвідчення заяв під присягою. На Маршаллових островах можна створити будь-яку зручну для Ваших цілей компанію за зразком компаній в США, з президентом, секретарем і скарбником, або компанію за зразком британської компанії з виконавчим директором і секретарем. Закон про асоціації Маршаллових островів був нещодавно перевиданий і тепер дане видання також включає в себе Закон про компанії, Закон про товариствах і товариствах з обмеженою відповідальністю, Закон про неінкорпоровані асоціації і Закон про компанії з обмеженою відповідальністю.

Найбільш популярною правовою формою компанії серед міжнародних інвесторів на Маршаллових островах є компанія-нерезидент. Зареєстрована на Маршаллових островах компанія володіє такими ж правами, як і юридична особа. Компанія не може вести комерційну діяльність у межах Маршаллових островів, надавати банківські та трастові послуги, займатися страхуванням або перестрахуванням.

Назва компанії: Назви компаній Маршаллових островів повинні закінчуватися на одне з наступних слів або їх відповідні скорочення: Limited, Corp., Incorporated, Societe Anonyme, Sociedad Anonima і т. п. Назви можуть бути виражені будь-якою мовою за умови використання латинського шрифту, будь стандартне закінчення назви компанії прийнятно. Забороняється використовувати у назвах компаній Маршаллових островів такі слова: ‘Trust’, ‘Bank’, ‘Insurance’ (траст, банк, страхування). Крім того, такі слова як ‘Foundation’, ‘Charity’ (фонд, благодійний) та ін. можуть бути заборонені на розсуд Державного реєстру. Назви, що передбачають будь-який зв’язок з місцевою владою або урядом держави, як правило, забороняються. Державний реєстр має право вимагати перекладу назви англійською мовою у разі назви іншою мовою для того, щоб переконатися, що пропонована назва не відноситься до заборонених категорій.

Установчий договір і Статут: Республіка Маршаллових островів уклала ексклюзивний договір з однією з компаній, яка отримала ліцензію на реєстрацію всіх компаній нерезидентів. Після затвердження назви компанії їх можна реєструвати з використанням стандартної форми статуту. У цьому випадку заява з проханням про реєстрацію повинна містити наступну інформацію: назва компанії, кількість акцій в статутному фонді, вказівку про те, чи мають номінальну вартість акції чи ні (якщо мають, то необхідно вказати номінал акції), є акції акціями на пред’явника та/або іменними. Якщо заявник бажає використовувати свою власну форму статуту, такий статут повинен бути підготовлений у відповідності з Законом про бізнес-компанії Маршаллових островів.

Акціонери: Необхідний, як мінімум, один акціонер, який може бути фізичною або юридичною особою. Відомості про бенефіціарних власників компанії і акціонерів не публікуються.

Акціонерний капітал: Конкретна вимога про величину мінімального акціонерного капіталу відсутня. Загальноприйнятий капітал статутного фонду становить 500 акцій без номінальної вартості або капітал статутного фонду повинен становити акції з зазначеною номінальною вартістю на загальну суму 50 000 дол. США. Статутний фонд може бути виражений у будь-якій валюті. Мінімальний випущений акціонерний капітал може становити або одну акцію без номінальної вартості, або одну акцію номінальною вартістю. Компанії Маршаллових островів можуть випускати іменні акції, акції на пред’явника, привілейовані акції, які можуть бути пред’явлені до погашення, з номінальною і без номінальної вартості акції з правом голосу, та без права голосу.

Директори компанії: В компанії на Маршаллових островах повинен бути, як мінімум, один директор, як директорів дозволяється мати юридичних осіб. Імена директорів не публікуються. Вимога мати директорів-резидентів відсутня.

Юридична адреса і локальний агент/секретар: Всі зареєстровані на Маршаллових островах компанії повинні мати тут юридичну адресу, що повинно бути доведено до відома Державного Реєстру. Локальний агент необхідний для того, щоб компанія мала повноважного представника за відомою адресою для отримання всіх судових повісток і офіційних повідомлень на ім’я компанії. Компанія на Маршаллових островах повинна призначити секретаря компанії, який може бути фізичною або юридичною особою. Секретар компанії може бути будь-якої національності і не може бути резидентом Маршаллових островів.

Оподаткування: Компанії-нерезиденти на Маршаллових островах, в тому числі всі корпорації, товариства, товариства з обмеженою відповідальністю та компанії з обмеженою відповідальністю відповідно до законодавства звільняються від усіх видів оподаткування на Маршаллових островах. Нульова ставка оподаткування застосовується до всіх видів доходів, прибутку, дивідендів, роялті, компенсацій та інших пов’язаних з діяльністю джерел надходжень.

Аудит і фінансові звіти: Оскільки вимога про надання результатів аудиторської перевірки або річних фінансових звітів державним органам відсутня, компанія зобов’язана лише вести облік своєї фінансової діяльності, який повинен відображати фінансовий стан компанії.

Збори: Збори директорів і акціонерів не обов’язково повинні проводитися на Маршаллових островах, відсутня вимога про проведення Річних загальних зборів. Всі збори можуть проводитися за межами Маршаллових островів, по телефону або за допомогою інших електронних засобів зв’язку. В якості варіанту, директора та акціонери можуть голосувати за довіреністю.

Час, необхідний для реєстрації компанії: Зазвичай 1 робочий день, але необхідно до 10 робочих днів для легалізації документів та їх доставки кур’єрською поштою.