Установа будь-якого бізнесу в Монако передує отримання схвалення уряду Монако в особі Direction de l’Expansion Economique, після чого потенційний інвестор може приступати до заснування підприємства в одній з таких організаційно-правових форм, як:

 • Société Anonyme Monégasque (SAM) – компанія Монако з обмеженою відповідальністю
 • Société en Commandite par Actions (SCA) – акціонерне товариство
 • Société en Nom Collectif (SNC) – партнерство з необмеженою відповідальністю
 • Société en Commandite Simple (SCS) – партнерство з обмеженою відповідальністю
 • Activité en Nom Personnel – приватний підприємець
 • Trust – траст
 • Foundation – трастова компанія
 • Agence – філіал іноземної компанії
 • Bureau Administratif – представництво іноземної компанії

Кожний виданий на реєстрацію дозвіл строго індивідуально і будь-яка зміна у складі учасників, адресі або заявлених до реєстрації видів діяльності потребують отримання нового дозволу.

Монако не є офшорною юрисдикцією, і всі підприємства сплачують податок на прибуток за ставкою, що дорівнює 33,3%.

Спеціальному ліцензуванню в Монако підлягає виробництво і торгівля зброєю і алкоголем, а також надання будь-яких фінансових, юридичних і страхових послуг. Послуги архітекторів, аудиторів, бухгалтерів, фармацевтів і водіїв таксі також ліцензуються в Монако.

Societe Anonyme Monegasque (компанія Монако з обмеженою відповідальністю) засновується мінімум двома акціонерами (фізичними або юридичними особами, резидентами або нерезидентами Монако) і характеризується таким чином:

 • мінімальний статутний капітал – € 150 000;
 • податок на капітал, який сплачується при реєстрації – 1%;
 • дозволений випуск акцій на пред’явника, але вони повинні депонуватися в місцевому депозитарії;
 • компанія не має права пропонувати свої акції у відкритому продажі;
 • управляє компанією Рада директорів як мінімум з двох членів, один з яких повинен бути резидентом Монако;
 • директора зобов’язані бути акціонерами, і не можуть бути юридичними особами.

Société en Commandite par Actions (акціонерне товариство) характеризується також як і компанія Монако з обмеженою відповідальністю, але відрізняється тим, що суспільство складається з акціонерів, як з обмеженою, так і з необмеженою відповідальністю. Керують суспільством акціонери з необмеженою відповідальністю.

Société en Nom Collectif (партнерство з необмеженою відповідальністю) засновується мінімум двома партнерами (фізичними або юридичними особами, резидентами або нерезидентами Монако) і характеризується таким чином:

 • для установи не потрібна оплата якого-небудь статутного капіталу;
 • всі партнери – рівноправні (генеральні партнери) і несуть необмежену відповідальність по боргах і зобов’язаннях підприємства;
 • партнери має права передавати свої частки третім особам тільки за відповідного рішення загальних зборів;
 • управляють партнерством генеральні партнери відповідно до положень Установчого договору.

Société en Commandite Simple (партнерство з обмеженою відповідальністю) засновується мінімум двома партнерами (фізичними або юридичними особами, резидентами або нерезидентами Монако) і характеризується таким чином:

 • для установи не потрібна потрібна оплата якого-небудь статутного капіталу;
 • партнерство складається з генеральних партнерів та обмежених партнерів;
 • генеральні партнери несуть необмежену рівноправну відповідальність по боргах і зобов’язаннях партнерства, а обмежені партнери несуть відповідальність тільки в межах своєї частки в підприємстві;
 • партнери мають право передавати свої частки третім особам тільки за відповідного рішення загальних зборів;
 • управляють партнерством тільки генеральні партнери відповідно до положень Установчого договору. 

Тільки постійний резидент Монако вправі вести діяльність як Activité en Nom Personnel – приватний підприємець.

Траст не є юридичною особою в Монако і може бути заснований тільки постійним резидентом. Так як трастовий договір підлягає офіційної реєстрації, то інформація про бенефіціарів може бути досить легко розкрита.

Foundation (трастова компанія) являється юридичною собою і представляє собою  підприємство, що має риси, як класичного трасту, так і компанії. Тільки громадяни Монако або особи, які прожили на постійній основі в Монако не менше року, вправі керувати трастовою компанією.

Agence (філіал іноземної компанії) та Bureau Administratif (представництво іноземної компанії) можуть отримати дозвіл на присутність в Монако за виконання низки умов, одним з яких є надання іноземною компанією фінансового звіту про свою діяльність за період як мінімум три роки. Іншими умовами є –наявність в Монако розгорнутого офісу і призначення місцевих керівників – резидентів Монако.

Монако підтримує угоду про уникнення подвійного оподаткування лише з Францією.

Види реєстрованих підприємств

 • La Société Anonyme Monégasque (SAM) – Компанія Монако з обмеженою відповідальністю
 • La Société en Commandite par Actions (SCA) – Компанія двома класами акціонерів – з обмеженою та необмеженою відповідальністю
 • La Société en Nom Collectif (SNC) – Партнерство з необмеженою відповідальністю
 • La Société en Commandite Simple (SCS) – Партнерство з обмеженою відповідальністю
 • Activité en Nom Personnel – Приватний підприємець
 • Trust – Траст
 • Foundation – Трастова компанія
 • Agence – Філіал іноземної компанії
 • Bureau Administratif – Представництво іноземної компанії

Вимоги до статутного капіталу

Societe Anonyme Monegasque – та La Société en Commandite par Actions – € 150.000.

Партнерства – статутного капіталу немає

Оподаткування

33 1/3 % – для всіх підприємств, окрім трастів

Зареєстрований офіс

Обов’язково в Монако

Придбання готової компанії

Можливо

Тривалість реєстрації

Тиждень

Вимоги до підбору директорів та секретаря

 • Societe Anonyme Monegasque – та La Société en Commandite par Actions УПРАВЛЯЄТЬСЯ Радою Директорів,яка може складатися, як мінімум з 2-х членів, один з яких повинен бути резидентом Монако. Директора зобов’язані бути акціонерами і не можуть бути юридичними особами.
 • La Société en Nom Collectif (SNC) та La Société en Commandite Simple (SCS) управляється генеральними партнерами відповідно до положень,записаними в установчому договорі.

Проведення зборів

Потрібно

Реєстрація щорічного звіту

Обов’язкова

Розкриття доходів в балансових та щорічних звітах

Потрібно

Валютний контроль

Відсутній