Сучасне корпоративне право на островах дозволяє реєстрацію  підприємств різноманітних організаційно – правових форм, з яких наступні можуть представляти інтерес для іноземного інвестора за умови отримання офшорного статусу:

 • відкриті і закриті компанії з обмеженою відповідальністю
 • партнерства з обмеженою відповідальністю
 • трасти

В цілому, можна сказати, що офшорні компанії на всіх Нормандських островах мають такі особливості:

 • Будь-яка компанія, що реєструється на островах  може бути тільки акціонерним товариством з обмеженою відповідальністю. Компанії та партнерства з необмеженою відповідальністю тут не створюють.
 • Офшорними вважаються зареєстровані на островах компанії, які отримали один з двох пільгових статусів – звільненої від податків компанії або міжнародної підприємницької компанії – International Business Company (IBC). Пільговий податковий статус також передбачає, що офшорні компанії не отримують прибуток у межах території реєстрації, а також, що істинними ( бенефіціарними ) власниками компаній є нерезиденти островів.
 • Номінальних акціонерів – резидентів островів , що тримають акції компаній , не розглядають як їх бенефіциарних власників і сам факт знаходження у них акцій реальних власників не є перешкодою для надання випустила ці папери компаніям офшорного статусу.
 • Компанії повинні випустити , принаймні , дві акції по одному фунту стерлінгів , які повинні бути сплачені.
 • Акції на пред’явника та акції без номінальної вартості не дозволені.
 • Акції компаній можуть бути різних видів ( звичайні , преференційні і т.п. ), що дають рівні і нерівні права голосу або що не дають права голосу взагалі. Можливий випуск назад викуповуються акцій , причому їх викуп не розглядається як зменшення акціонерного капіталу компанії.
 • Номінальних акціонерів – резидентів островів , що тримають акції компаній , не розглядають як їх бенефіциарних власників , і сам факт знаходження у них акцій реальних власників не є перешкодою для надання випустила ці папери компаніям офшорного статусу.
 • Компанії повинні випустити , принаймні , дві акції по одному фунту стерлінгів , які повинні бути сплачені.
 • Акції на пред’явника та акції без номінальної вартості не дозволені.
 • Акції компаній можуть бути різних видів ( звичайні , преференційні і т.п. ), що дають рівні і нерівні права голосу або що не дають права голосу взагалі. Можливий випуск назад викуповуються акцій , причому їх викуп не розглядається як зменшення акціонерного капіталу компанії.
 • Після того як назва компанії схвалено , її можна зареєструвати за 2-3 дні , а при внесенні в регістр додаткового мита – і за 2 години.
 • Регістр директорів і акціонерів компаній на островах відкритий для широкого доступу , але в ньому немає ніяких вказівок на податковий статус компаній.
 • Бенефіціарним власником компанії має право бути особа, яка ніколи не оголошувалося банкрутом і не брало участь в керівництві компанії, що стала неплатоспроможною.
 • Компанії закритого типу досить мати тільки одного директора .
 • Рада директорів товариства відкритого типу повинен складатися , як мінімум , з двох чоловік. Директорами компаній на островах можуть бути тільки фізичні особи , причому їм необов’язково слід бути акціонерами , якщо інше не обумовлено в статуті.
 • Кожній компанії на островах необхідний секретар , яким за сумісництвом може бути один з директорів , якщо тільки він – не єдиний директор товариства закритого типу. Секретар може бути юридичною особою.
 • Директора та секретарі компаній можуть бути нерезидентами Нормандських островів (крім компаній на Джерсі ).
 • Протоколи засідань директорів належить зберігати в зареєстрованому офісі компанії. Самі ці засідання проводять як на островах , так і за їх межами. При проведенні зборів поза островів потрібно , однак, мати на увазі , що недбалий підхід до вибору місця (наприклад , в державі , громадянами якої є директора ) може призвести до того , що влада визнає компанію резидентної за місцем знаходження директорів з усіма податковими наслідками.
 • У компанії закритого типу має бути як, мінімум, два акціонери (як правило, не більше 20 -ти). На Олдерні дозволена реєстрація з одним акціонером. Компанія відкритого типу повинна мати не менше 30 -ти акціонерів і опублікувати офіційне оголошення про емісію своїх акцій.

Практики продажу готових компаній на островах немає.

Річний звіт покладається складати всім зареєстрованим на островах компаніям.

Короткий звіт товариства закритого типу, що направляється в регістр, не містить інформації про прибутки, і фактично це всього лише список акціонерів, які цілком законно можуть бути тільки номінальними власниками акцій.

Відкриті компанії зобов’язані також розкривати не тільки імена акціонерів , але і докладні відомості про директорів , а також докладати до звіту фінансовий баланс і проходити аудиторську перевірку. Цей звіт в обов’язковому порядку має розглянути не тільки загальні збори акціонерів , але і регістр компаній , куди його слід передати і де кожен може з ним офіційно ознайомитися.

Крім реєстрації компаній на островах дозволена реєстрація партнерств з обмеженою відповідальністю. Ця форма бізнесу дозволяє інвесторам стати партнерами в співволодінні такими активами , як венчурний ( ризиковий ) капітал , фонди розвитку , нерухомість і т.п. Як мінімум , партнерство повинно мати , одного генерального партнера , чия відповідальність не обмежена за боргами підприємства , і, як мінімум , одного обмеженого у відповідальності партнера (фізична особа) , який є пасивним інвестором і безпосередньо не бере участь в управлінні .

Партнерство може мати необмежену кількість партнерів з обмеженою відповідальністю , які , хоча і не володіють правом голосу в керівництві , але має право бути директорами чи службовцями компанії.

На островах можна створити траст будь-якого з наступних чотирьох видів, що найчастіше зустрічаються в сьогоднішній практиці:

 • Fixed Trust – трастовий фонд, жорстко обмежує інвестиції. Це траст, в якому дохід або частка бенефіціаріїв заздалегідь обговорені умовами трасту.
 • Discretionary Trust – діскреціонний траст , що визначає число бенефіціаріїв , що не мають прав на капітал або дохід , а лише на те , щоб довірені особи мали їх на увазі , приймаючи рішення: чи розподіляти доход або капітал між будь-якими з бенефіціаріїв і якщо так – то між якими бенефіціаріями і в якій кількості . Очевидно , що довірені особи зобов’язані діяти в інтересах усіх бенефіціаріїв і, отже , повинні розглядати їх усіх як ціле. Зауважимо також , що до тих пір , поки вибір не впав на конкретного бенефіціарія , він не має права вимагати будь-яку частину майна;
 • Charitable Trust – благодійний траст, дохід і капітал якого використовується на певні некомерційні програми;
 • Protective Trust – захисний траст зазвичай засновують в цілях захисту бенефіціарія від його ж марнотратства: суть його – в припиненні довічним володінням майном при спробі бенефіціарія ним розпорядитися, а також у разі банкрутства, неспроможності або конфіскації майна. Таким чином, засновник може сформувати довірчі майнові відносини на користь А до кінця життя, але якщо він спробує розпорядитися майном або закласти його, то воно перейде повністю на користь В або благодійної організації.

Для отримання безподаткового статусу ні засновник, ні бенефіціари трасту не повинні бути резидентами островів. Крім того, трастове майно не повинно включати нерухомість, розташовану на островах, а також акції, цінні папери та боргові зобов’язання компаній, зареєстрованих на островах або володіють там нерухомістю. Однак трастове майно може включати в себе акції, цінні папери та боргові зобов’язання офшорних компаній, зареєстрованих на островах.

Як правило, траст на островах засновує номінальна компанія , належним чином ліцензована на надання таких послуг і діюча в якості довіреної особи і керуючого трастом (trustee ).

Документ про заснування трасту повинен містити:

 • назва, під якою траст буде зареєстрований і відомий. Не виключається зміна найменування трасту в будь-який час відповідно до умов дії трасту ;
 • ім’я засновника трасту, який може бути також і бенефіціарієм (в односторонньої декларації трасту необов’язково згадка імені засновника) ;
 • інформацію про бенефіціаріїв, по якій нескладно або ідентифікувати їх по імені, або встановити за посиланням на взаємини, наприклад “нащадки засновника, нині живуть і народжені згодом протягом терміну дії трасту”;
 • назва трастової компанії, яка виступить в якості одного з довірених осіб або як єдина довірена особа, яка керує трастом. 

Максимальна тривалість дії трастової угоди на островах становить 100 років з дня його вступу в силу, якщо він не буде скасований раніше.

Трасти не є окремими юридичними особами і не підлягають оподаткуванню на островах.

Потенційному інвестору в траст на Нормандських островах рекомендується отримати детальну консультацію у юристів на островах для вибору оптимальної схеми.

Деякі аспекти оподаткування

Звичайні резидентські компанії на Нормандських островах підлягають під оподаткування прибутку зі всесвітніх доходів за вставкою від 20%.

Звільнені від податків компанії на островах сплачують щорічне мито в розмірі від 500 до 1 200 фунтів стерлінгів. Слід підкреслити, що заявку на надання компанії такого статусу необхідно подавати щороку на ім’я начальника податкового управління – Financial Services Department не пізніше 31 березня, інакше компанії доведеться виплачувати звичайні податки, а відновити навіть один раз втрачений «звільнений» статус буває дуже важко.

Резидентні міжнародні підприємницької компанії – International Business Company (IBC) підлягають оподаткуванню прибутку зі всесвітніх доходів за ставкою 30%, однак, за умови того, що вся діяльність компанії здійснюється за межами Джерсі, компанія платить податок з доходів за нижчими ставками від 0.5% до 2% (але, як мінімум, 1200 фунтів стерлінгів), як випливає з таблиці:

Прибуток

(фунти стерлінгів)

Ставка податку, %

Перші 3 000 000

            2

Наступні 1 500 000

            1,5

Наступні 5 500 000

            1

Весь, отриманий понад цього доходу

            0,5

Партнерства не розглядаються як об’єкти оподаткування на островах. Прибуток учасників-нерезидентів обкладається податком лише в тій мірі, в якій вона отримана з джерел на Нормандських островах.

Податків на майно, на додану вартість та на дивіденди для нерезидентів на островах немає.

Строгість в підході до адміністрування компаній на Нормандських островах і досить високі щорічні мита, а також витрати, пов’язані з підтриманням безподаткового статусу, роблять компанії досить дорогими і можуть залучати лише тих потенційних інвесторів, для кого на островах є якийсь специфічний інтерес. 

Нормандські острови не мають договорів про уникнення подвійного оподаткування, але підтримують договору про обмін інформацією з США і Великобританією, а також угоду з Францією щодо доходів від використання морських і повітряних суден.

Види реєстрованих компаній

 • Відкриті і закриті компанії з обмеженою відповідальністю
 • Партнерства з обмеженою відповідальністю
 • Трасти

Офшорними вважаються зареєстровані на островах компанії, які отримали один з двох пільгових статусів – звільненої від податків компанії або міжнародної підприємницької компанії – International Business Company (IBC). Пільговий податковий статус також передбачає, що офшорні компанії не отримують прибуток у межах території реєстрації, а також, що істинними (бенефіціарними) власниками компаній є нерезиденти островів.

Вимоги до статутного капіталу

Компанії повинні випустити, принаймні дві акції по одному фунту стерлінгів, які повинні бути сплачені.

Щорічні мита для звільнених від податків компаній

500 – 600 фунтів стерлінгів

Слід підкреслити, що заявку на надання компанії такого статусу необхідно подавати щороку на ім’я начальника податкового управління – Financial Services Department не пізніше 31 березня, інакше компанії доведеться виплачувати звичайні податки, а відновити навіть один раз втрачений «звільнений» статус буває дуже важко.

Оподаткування

Звичайні резидентні компанії на Нормандських островах підлягають оподаткуванню прибутку зі всесвітніх доходів за ставкою від 20%.

Резидентські міжнародні підприємницькі компанії – International Business Company (IBC) підлягають оподаткуванню прибутку зі всесвітніх доходів за ставкою 30%, однак, за умови того, що вся діяльність компанії здійснюється за межами Джерсі, компанія платить податок з доходів за нижчими ставками від 0.5% до 2% (але, як мінімум, 1 200 фунтів стерлінгів).

Партнерства не розглядаються як об’єкти оподаткування на островах. Прибуток учасників-нерезидентів обкладається податком лише в той мірі, в якій вона отримана з джерел на Нормандських островах. Податків на майно, на додану вартість та на дивіденди для нерезидентів на островах немає.

Зареєстрований офіс

Зобов’язаний бути на островах

Придбання готової компанії

Як правило, виключено

Тривалість реєстрації

Від 24 годин

Вимоги до відбору директорів та секретаря

 • Компаніям закритого типу достатньо мати тільки одного директора.
 • Рада директорів товариства відкритого типу повинен складатися, як мінімум, з двох чоловік. Директорами компаній на островах можуть бути тільки фізичні особи, причому їм необов’язково слід бути акціонерами, якщо інше не обумовлено в статуті.
 • Кожній компанії на островах необхідний секретар, яким за сумісництвом може бути одним з директорів, якщо тільки він – не єдиний директор товариства закритого типу. Секретар може бути юридичною особою.
 • Директори і секретарі компаній можуть бути нерезидентами Нормандських островів.

Проведення зборів

Протоколи засідань директорів належить зберігати в зареєстрованому офісі компанії. Самі ці засідання проводять як на островах, так і за їх межами. При проведенні зборів поза островів потрібно, однак, мати на увазі, що недбалий підхід до вибору місця (наприклад, в державі, громадянами якої є директора) може призвести до того, що влада визнає компанію резидентної за місцем знаходження директорів з усіма податковими наслідками.

Реєстрація щорічного звіту

Потрібно для відкритих компаній

Аудиторська перевірка фінансового звіту

Потрібно для відкритих компаній

Розкриття доходів у балансовому та щорічній звітах

Потрібно для відкритих компаній

Валютний контроль

Відсутній