Правова форма: Законодавство, що регулює діяльність Міжнародних компаній, визначається Законом про Міжнародні компанії 1981-2 рр. Резидентам островів Кука забороняється мати бенефіціарний інтерес в якій-небудь Міжнародній компанії. У відповідності з Законом про інвестиції та розвиток 1995-6 рр. Міжнародні компанії не потребують отримання ліцензії на здійснення господарської діяльності на островах, якщо тільки така діяльність не пов’язана з банківською справою або страхуванням. У 2003 р. економіка островів отримала потужний імпульс для розвитку за рахунок зовнішнього капіталу, і з набранням чинності Закону про надання фінансових послуг на островах Кука, 2003 р., регулювання господарської діяльності було доведено до світових стандартів. В даний час вся офшорна діяльність повинна здійснюватися тільки через компанії, зареєстровані згідно із зазначеним Законом. На островах Кука існують наступні типи Міжнародних компаній: компанії без встановленої відповідальності, компанії з обмеженою відповідальністю гарантіями акціонерів, компанії з необмеженою відповідальністю і взаємні інвестиційні фонди.

Міжнародна компанія на островах Кука володіє такими ж правами, що і фізична особа. Офіційною мовою законодавства та корпоративної документації є англійська. На компанії, що займаються торговельною і господарською діяльністю накладаються наступні обмеження:

  • компанія не може вести торгові операції з резидентами островів Кука;
  • компанія не може займатися банківською або страховою діяльністю за відсутності ліцензії, отриманої відповідно до Закону про офшорну банківську діяльність або Законом про офшорну страхову діяльність.

Іноземні компанії можуть перереєструватися на островах Кука в якості Міжнародних компаній, а місцеві компанії можуть перейти в інші юрисдикції.

Назва компанії: Назви компаній на островах Кука повинні закінчуватися на одне з наступних слів або їх відповідні скорочення: – Limited, Corp., Incorporated, Societe Anonyme, Sociedad Anonima і т. д. Назви компаній можуть бути будь-якими за умови використання латинського алфавіту, допускається будь-яке зазвичай прийняте закінчення в назвах компанії. В якості назви компанії островів Кука не допускається використання слів: ‘Trust’, ‘Bank’, ‘Insurance’ («Траст», «Банк», «Страхування»). Більше того, використання таких слів як ‘Foundation’, ‘Charity’ («Фонд». «Благодійний фонд») та ін. може бути заборонено на розсуд Державного реєстру компаній. Назви, що означає будь-який зв’язок з місцевою владою, державними органами або урядом країни, як правило, заборонені.

Установчий договір і Статут: Компанія реєструється на островах Кука на підставі заяви, яка подається до Державного Реєстру компаній. Установчий договір і Статут повинні надаватися в Державний Реєстр. В Засновницькому договорі вказуються види діяльності, якими може займатися компанія, а Статут визначає правила, що регламентують внутрішню діяльність компанії. Статут Міжнародної компанії може складатися таким чином, щоб отриманий будь-яким акціонером в якості учасника прибуток автоматично належав зазначеній особі при настанні зазначеної події (наприклад, у разі смерті чи банкрутства).

Акціонери: Необхідний, як мінімум, один акціонер, який може бути фізичною або юридичною особою. Подробиці щодо бенефіціарних власників компанії та акціонерів не публікуються.

Акціонерний капітал: Конкретна вимога про величину мінімального акціонерного капіталу відсутня. Загальноприйнятий розмір статутного фонду складає $ 1000. Статутний фонд може бути виражений у будь-якій валюті. Вимога про мінімальний розмір випущеного акціонерного капіталу відсутня. Мінімальний випущений капітал може становити одну акцію без номінальної вартості або одну акцію з номінальною вартістю. Міжнародні компанії на островах Кука можуть випускати іменні акції, акції на пред’явника, привілейовані акції, акції, які можуть бути пред’явлені до погашення, акції з номінальною вартістю і без неї, і акції як з правом голосу, так і без права голосу. Міжнародна компанія може купувати деякі або всі свої акції або зменшувати свій власний акціонерний капітал без необхідності отримання дозволу суду.

Директора компанії: Міжнародні компанії на островах Кука вимагають, як мінімум, наявності одного директора, юридичні особи можуть виступати у ролі директорів. Відомості про директорів не публікуються. Вимога про наявність директорів-резидентів відсутня.

Юридична адреса і локальний агент/секретар: Кожна зареєстрована на островах Кука компанія повинна мати юридичну адресу на островах Кука, яка заноситься в Реєстр компаній. Локальний агент необхідний для того, щоб компанія мала свого уповноваженого представника за відомою адресою для отримання всіх офіційних повідомлень на ім’я компанії. Міжнародні компанії на островах Кука призначають секретаря компанії, який повинен бути трастовою компанією, зареєстрованою на островах Кука.

Оподаткування: Міжнародні компанії на островах Кука звільнені від усіх видів оподаткування на островах Кука. Нульова ставка оподаткування застосовується до всіх доходів, прибутку, дивідендів, роялті, компенсацій або інших пов’язаних з ними джерелами надходжень.

Аудит і фінансові звіти: Вимога про надання результатів аудиторської перевірки державним органам відсутня, виключаючи випадки, коли компанія займається офшорним банківським бізнесом або має ліцензію на здійснення страхування. Компанія зобов’язана вести облік своєї фінансової діяльності, який повинен відображувати фінансовий стан компанії. Міжнародна компанія зобов’язана складати річні звіти і зберігати відомості про директорів, акціонерів, секретаря компанії і своєї господарської діяльності, а також зберігати бухгалтерські книги та печатку за місцезнаходженням своєї юридичної адреси.

Збори: Збори директорів і акціонерів не обов’язково повинні проводитися на островах Кука; відсутня вимога про проведення Річних загальних зборів. Всі збори можуть проводитися за межами островів Кука, по телефону або за допомогою інших електронних засобів зв’язку. В якості варіанту, директори та акціонери можуть голосувати за довіреністю.

Час, необхідний для реєстрації компанії: Зазвичай 2 робочих дні, але необхідно до 12 робочих днів для легалізації документів та їх доставки кур’єрською поштою.