Як отримати патент на виріб?

Наявність патенту дозволяє його власнику на законній підставі контролювати і припиняти будь-яке використання об’єктів інтелектуальної власності іншими особами. Порушення патентних прав тягне за собою як цивільну (відшкодування збитків, компенсація моральної шкоди), так і кримінальну (штраф, громадські роботи, позбавлення волі) відповідальність. Тому результати чужої роботи необхідно використовувати тільки відповідно до законодавства, а свою інтелектуальну власність – правильно захищати законними методами.

Юристи компанії «Альт-Брайер» проконсультують Вас щодо того, як правильно зареєструвати патент на свій винахід, а також допоможуть втілити це в життя на законних підставах.

Що таке патент?

В офіційному трактуванні, патент — це документ, що підтверджує авторство і безпрецедентне право патентовласника на такі об’єкти.

 1. Винахід (матеріальне творіння), яке може бути реалізовано як:
 • продукт (механізм, речовина, штам мікроорганізму, тощо);
 • процес, або ж новий спосіб застосування вже існуючого продукту або процесу.

Дійсний патент на винахід 20 років. Якщо в ньому значиться лікарський засіб (або будь-який інший засіб), для використання якого потрібно отримувати дозвіл окремого компетентного органу, патент може бути продовжено на період, який був упущений між моментами подання заявки і отриманням дозволу, але не більше ніж на 5 років.

За подання клопотання заявник сплачує збір. Окремо кожен рік за підтримання дії патенту також сплачується збір (в разі несплати він втрачає свою силу з початку року, за який не внесено необхідна сума). Не потрібно щорічно проплачувати патент на секретний винахід, тобто такий, який містить державну таємницю.

 1. Корисну модель (технічне рішення щодо певного пристрою). Право автора на подібного роду об’єкти діє 10 років, і отримати його легше, ніж запатентувати винахід. Секретна модель може бути захищена на період необхідності засекречування такого об’єкта, але не більше регламентованих 10 років.

Умови оплати збору за заявку і дія патенту на корисну модель аналогічні з правилами оподаткування патенту на винахід.

 1. Промисловий зразок. Це може бути форма, малюнок чи спосіб оформлення, а також спільне поєднання всього перерахованого, що застосовується в зовнішньому оформленні промислового виробу.

Одна з основних умов патентування промислового зразка є його новизна. Таким він буде вважатися, якщо сукупність його основоположних ознак не була представлена в суспільстві до подачі заявки.

Отримати патент на промисловий зразок може автор, а також його спадкоємець. Діє такий документ 10 років і може продовжуватися на період до 5 років. Збір сплачується, як і у випадку з винаходом.

Як отримати патент?

Оформити патент на виріб або ідею - УкраїнаОсоба, яка законно претендує на патентування свого винаходу (або іншого об’єкта), подає заявку в «Український інститут інтелектуальної власності». Пакет паперів надається заявником особисто, або надсилається за допомогою пошти. Якщо особа не має можливості з’явитися в Укрпатент, документи від його імені передає патентний повірений або окрема довірена особа. Іноземні піддані, які проживають не в Україні, реалізовують таку можливість тільки через патентних повірених, якщо інші правила не прописані в міжнародних договорах.

Пакет документів

Заявка на правовий захист винаходу/корисної моделі складається обов’язково українською мовою, стосується одного об’єкта і повинна містити:

 • заяву;
 • опис об’єкта інтелектуальної власності;
 • формулу;
 • креслення, якщо про них ідеться в описі;
 • реферат.

Патентування промислового зразка можливе після подання таких документів:

 • заява;
 • комплект зображень виробу, що вичерпно передають зовнішній вигляд об’єкта патентування (у 2 примірниках);
 • докладний опис промислового зразка;
 • креслення, схему, карту (у разі необхідності, габарити і співвідношення розмірів об’єкта).

Експертиза заявки

Перед видачею патенту на винахід проводиться кваліфікаційна експертиза для перевірки заявки на відповідність умовам патентоспроможності, а саме: чи новий винахід, який його винахідницький рівень і промислова придатність. Патент на корисну модель, як і у випадку з промисловим зразком, видається після проведення формальної експертизи.

Крім цього проводиться патентно-інформаційний пошук, який включає тематичний, іменний, нумераційний пошук, а також пошук патентів-аналогів у базах МПК, МКПЗ, МКТП.

Видача патенту

Реєстрація патенту здійснюється тільки після сплати державного мита за його видачу і окремо – за публікацію про це.

Одночасно з реєстрацією ДСІВ публікує в спеціальному виданні інформацію про видачу патенту. Протягом місяця після цього видається сам патент на об’єкт інтелектуальної власності.

Експрес-реєстрація патенту

Офіційний патент на виріб в УкраїніДля того щоб пройти процедуру патентування максимально швидко, звертайтеся до фахівців «Альт-Брайер». Команда юристів добере найбільш оптимальний і вірний шлях захисту Вашого творіння. Ми допоможемо отримати виключне право на об’єкт Вашої розумової роботи, разом з чим:

 • Надамо консультації з питань використання і охорони об’єктів інтелектуальної праці;
 • Складемо і оформимо матеріали заявки на патентування;
 • Подамо документи в Укрпатент;
 • Підготуємо документи для проведення експертизи заявки;
 • Складемо і оформимо матеріали заявки на патентування за межами України;
 • Проведемо патентно-інформаційний пошук;
 • Підготуємо документи для реєстрації договорів щодо прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Наші юристи пройдуть всі етапи патентування за Вас, мінімізуючи фінансові та часові витрати. За допомогою звертайтеся безпосередньо до нас в офіси в м. Києві і м. Рівному, або ж за телефонами, які вказані на сайті.