Правова форма: Велика частина підприємств в Пуерто-Ріко функціонує у вигляді компаній, товариств або підприємств з одноосібним власником. Компанія представляє собою самостійну юридичну особу, що існує окремо від своїх акціонерів, посадових осіб та директорів; на відміну від компаній ні товариство, ні підприємство, що належить одноосібного власника, не можуть дійсно вважатися окремими від осіб, які їх заснували. Пуерторіканські компанії пропонують переваги і захист своєї діяльності в рамках юрисдикції США, але з додатковими податковими пільгами, забезпечуваними діяльністю в рамках структури контрольованої іноземної компанії (Controlled Foreign Corporation (CFC)). Прибуток від продажу в США звільняються від податків США та товари потрапляють на ринок США вільними від мита (дьюті-фрі). Крім того, Пуерто-Ріко пропонує пакет заходів зі стимулювання бізнесу, що включає в себе звільнення від низки податків, спеціальний режим для інноваційних галузей і багато іншого.

Реєстрація: У відповідності до Закону про компанії Пуерто-Ріко, будь-яка юридична особа чи фізична особа може, як окремо, так і спільно з іншими особами, заснувати компанію з метою здійснення будь-якого законного виду діяльності. Компанія вважається існуючою з моменту виписки свідоцтва про реєстрацію Державним секретарем Пуерто-Ріко. У свідоцтві про реєстрацію зазвичай вказують основні цілі діяльності компанії, кількість акцій в кожному з класів акцій та права акціонерів відповідно до кожного класу акцій.

Акціонери: В Пуерто-Ріко для створення компанії необхідний, як мінімум, один засновник, який може не бути резидентом Пуерто-Ріко. Максимальне і мінімальне число акціонерів не обмовляється, крім випадків акціонерних компаній закритого типу, в яких число акціонерів обмежена 35. Засновники приймають Статут компанії, в якому описуються внутрішні правила і положення, що регламентують діяльність компанії, в тому числі права та обов’язки акціонерів, директорів і посадових осіб. Директора або акціонери мають право згодом вносити до Статуту зміни.

Акціонерний капітал: Пуерторіканські компанії мають право випускати акції різних видів, у тому числі звичайні і привілейовані. Такі акції можуть мати вказану номінальну вартість. Власники звичайних акцій зазвичай мають право голосу і право контролю діяльності компанії, при ліквідації компанії вони беруть участь у розподілі грошових сум і активів після задоволення домагань кредиторів і акціонерів з переважним правом вимоги. Власники привілейованих акцій зазвичай користуються переважними правами при розподілі дивідендів та ліквідації компанії. Установчий договір компанії регламентує права, що випливають з володіння кожним з класів акцій.

Директора компанії: Акціонери обирають раду директорів. Якщо в свідоцтві про реєстрацію чи в статуті компанії не обумовлено інше, директор, як правило, може не бути акціонером компанії або резидентом країни реєстрації компанії, або резидентом Пуерто-Ріко. Хоча керівництво компанії знаходиться, фактично, в руках ради директорів, оперативне управління зазвичай здійснюється посадовими особами компанії, котрі призначаються радою директорів. Директора приймають певні засадничі рішення і несуть відповідальність перед акціонерами. У число посадових осіб компанії зазвичай входять президент, скарбник і секретар. Статут може також обумовлювати наявність одного або двох віце-президентів чи інших посадових осіб, повноваження яких зазвичай встановлюється статутом або ж рішенням ради директорів.

Юридичниа адреса та локальний агент: Пуерторіканська компанія зобов’язана мати локального агента з адресою в Пуерто-Ріко. Локальний агент може бути фізичною особою-резидентом Пуерто-Ріко, чий офіс розташовується за адресою компанії в Пуерто-Ріко, іншій пуерто-риканської компанії або іноземній компанії, що має дозвіл на здійснення господарської діяльності в Пуерто-Ріко, чия адреса збігається з адресою компанії, чиїм агентом він є.

Закон про стимулювання господарської діяльності в Пуерто-Ріко, 1998 р.:

Зазначений закон з наступними змінами (далі Закон 1998 р.) надає звільнення від оподаткування юридичних осіб, які здійснюють виробництво продукції в Пуерто-Ріко, юридичних осіб, які мають намір надавати в Пуерто-Ріко комерційні послуги для зовнішніх ринків, юридичних осіб, які здійснюють розвиток і функціонування портів і перезавантажувальних комплексів, в тому числі супутніх підприємств сфери послуг та юридичних осіб, що займаються частковою переробкою відходів. Загалом, в число юридичних осіб входять як створювані в Пуерто-Ріко компанії, так і вже існуючі компанії, які планують розширення своєї діяльності більш, ніж на 25%.

Компанії, що задовольняють вимогам Закону 1998 року, мають право на одержання наступних податкових пільг:

 • Максимальна ставка податку на дохід компанії знижується до фіксованої ставки, що варіюється в межах від 2% до 7% з доходу «підприємства промислового розвитку» (industrial development income (IDI)). IDI являє собою чистий дохід що користується податковими пільгами підприємства, отриманий від звільнених від оподаткування операцій, визначеного доходу від інвестицій і доходу від дивідендів або прибутку від участі в інших підприємствах отримують дохід з тих же джерел.
 • 2% – спеціальна ставка податку на дохід з будь-яких підприємств сфери послуг, звільнених від оподаткування відповідно до Закону, які організували свої штаб-квартири для здійснення діяльності в Північній і Південній Америці чи в усьому світі;
 • 4% – спеціальна ставка податку на дохід з будь-яких підприємств сфери послуг, звільнених від оподаткування відповідно до Закону, які організували свої штаб-квартири для здійснення діяльності у Центральній та Південній Америці;;
 • 100% звільнення від сплати податку з доходу «підприємств промислового розвитку», одержуваного від підприємств, розташованих в Векесе, Кулебра та інших муніципальних округах з низьким рівнем економічного розвитку або високим рівнем безробіття;
 • Звільнення від сплати податку на дохід надається з пасивного доходу, отриманого від законних інвестицій, здійснюваних через «підприємства промислового розвитку»;
 • Процентний дохід, отриманий фінансовими установами з позик у розмірі 50000 дол. США або менше, які були видані підприємствам малого та середнього бізнесу для розширення їх діяльності звільняється від оподаткування;
 • Податок з репатріації прибутку в країну материнської компанії відмінено;
 • Інвестиції в майно, заводи та обладнання повністю віднімаються з оподатковуваної суми в році здійснення інвестицій. Будь-які інвестиційні витрати, що перевищують розмір легального доходу, можуть бути відкладені і перенесені в наступні звітні роки. Таке скорочення податків також застосовується до компаній, що отримали не обкладаються податками гранти, видані в рамках будь-яких попередніх схем стимулювання доходів;
 • 200% зниження податків дозволяється з витрат на наукові дослідження і розвиток. Таке зниження також застосовується до компаній, що отримали гранти, які не обкладаються податкам та були видані в рамках будь-яких попередніх схем стимулювання доходів;
 • Спеціальні зниження податків дозволяються з витрат на фонд заробітної плати виробничого персоналу;
 • Спеціальний кредит в розмірі 25% надається при покупці товарів місцевого виробництва. При покупці товарів, вироблених із регенерованих відходів, надається спеціальний кредит у розмірі 25%.
 • На витрати на навчання, спрямоване на підвищення продуктивності праці та вдосконалення управлінських навичок надається знижка, розмір якої може досягати 200% з суми, на яку витрати на навчання перевищили середньорічні витрати на навчання за попередні три роки. Така знижка також надається компаніям, що одержали неоподатковувані податками гранти, надані в рамках будь-якого раніше діючого закону про податкові стимули.
 • 5% суми платежів фіксованого податку спрямовується до спеціального фонду економічного розвитку, що використовується для фінансування науково-технічних досліджень, викупу звільнених від оподаткування підприємств його керівництвом, стратегічних галузей і програм розподілу ризиків в підприємствах малого бізнесу.
 • Відповідні до встановлених критеріїв, підприємства повністю звільняються від сплати податку на нерухомість і прибуткового податку на майно в період початку будівництва і першого року експлуатації. У наступні роки такі підприємства отримують 90% звільнення від податку на майно і повністю звільняються від сплати прибуткового податку на нематеріальні активи, в тому числі, патенти, торгові марки та ліцензії на виробництво.
 • Відповідні встановленим критеріям підприємства звільняються від сплати муніципального мита за ліцензію в період будівництва протягом першого його півріччя і в два подальших півріччя. Потім такі підприємства, що відповідють критеріям оплачують муніципальне мито за ліцензію за ставкою 60.
 • 100% звільнення від акцизних зборів з сировинних матеріалів, машин і устаткування надається виробникам. За певних умов виробники також звільняються від акцизу на паливо.
 • Спеціальні пільги надаються підприємствам, розташованим в сільських муніципальних округах з високим рівнем безробіття і слаборозвиненою промисловістю.
 • Спеціальний 50% податковий кредит надається компаніям, які купують пакет акцій або активи, що закриваються звільнених від оподаткування підприємств. Такий кредит обмежений сумою загального податкового кредиту на рік, що дорівнює 15 млн. доларів.
 • Спеціальні ставки податку на дохід, що складають менше 2% і аж до нульової ставки оподаткування, надаються підприємствам з інноваційними технологіями виробництва, які раніше не застосовувалися.
 • Звільнення від акцизного збору надається на будь-які машини або обладнання, які використовуються в цілях охорони навколишнього середовища, безпеки або охорони здоров’я.
 • Певні відповідні встановленим критеріям підприємства можуть претендувати на кредит по сплаті прибуткового податку з роялті та ліцензій, що перевищує 100 млн. дол. США.

Аудит і фінансові звіти: Всі компанії, що здійснюють господарську діяльність в Пуерто-Ріко зобов’язані представляти свої річні звіти до 15 квітня поточного року. Такий звіт повинен включати в себе балансовий звіт компанії на кінець її фінансового року, що закінчився протягом попереднього календарного року. З певними винятками, балансовий звіт повинен бути забезпечений аудиторським висновком, складеним дипломованим бухгалтером, який має ліцензію в Пуерто-Ріко. Іноземні компанії представляють тільки звіт про свої операції в Пуерто-Ріко і баланс поточних операцій. Щорічний збір за подачу звіту становить 100 дол. США. Якщо звіт не представлений до встановленої дати, включаючи продовження строку подання, збір за подачу простроченого звіту складатиме, як мінімум, 500 дол. США.

Час, необхідний для реєстрації компанії: Зазвичай 1-2 робочих дні, але необхідно ще до 10 днів для легалізації документів та їх доставки кур’єрською поштою.