Як проходить реєстрація емісії цінних паперів
Відмова в реєстрації і існування реальних на те підстав

Эмиссия ценных бумаг

Процес емісії – це шлях входження в обіг облігацій та акцій; розподіл їх серед інвесторів в порядку, встановленому законом.

Кінцевим результатом, на який розраховує організація, що випустила ці цінні папери  в світ, є залучення додаткових грошових коштів внаслідок:

 • нарощування статутного капіталу (якщо мова йде зокрема про випуск акцій);
 • придбання позикових коштів за допомогою випуску облігацій.

Емісія – це процес, який передбачає під собою обов’язкове проходження таких стадій як:

 1. Момент прийняття колективного рішення стосується створення емісійних паперів і остаточне його затвердження.
 2. Безпосередня реєстрація емісії цінних паперів держструктурами.
 3. Процес передачі акцій або облігацій їх первинним власникам.
 4. Надання в реєструючий орган підсумкового звіту, який повідомляє про те, як саме, в який час і з яким результатом був проведений випуск емісійних паперів.

Процес емісії здійснюється під суворим контролем держави і його органів, основним завданням яких є забезпечення фінансової безпеки і стабілізації ситуації на ринку цінних паперів.

 Як проходить реєстрація емісії цінних паперів

Регистрация эмиссии ценных бумаг

Всі цінні папери піддаються обов’язковій реєстрації спеціалізованими державними підрозділами. Законом встановлено строк, протягом якого організація-емітент зобов’язується надати документи для реєстрації.

Так, на держреєстрацію повинні бути представлені папери, з дати випуску яких ще не пройшло 90 днів. Термін реєстрації протягом місяця передбачається законодавчими документами лише в двох випадках:

 • Випадок І – при випуску ВАТ акцій і облігацій, піддаються конверсії.
 • Випадок ІІ – якщо організація або фізична особа проходить шлях власної реєстрації з подальшим розподілом цінних паперів між своїми учасниками.

 Відмова в реєстрації і існування реальних на те підстав

Нерідкі випадки, коли державний орган, який проводить реєстрацію, приймає рішення про відмову. Правила зобов’язують дати організації, яка проводить емісію, мотивовану причину своєї відмови в реєстрації. І головне, зробити це не пізніше місяця з моменту, коли емітент подав папку документів.

Регистрация выпуска ценных бумагРеєстрація емісії цінних паперів відбувається за встановленим законом шаблоном зі стійким переліком документації, необхідної для успішного проходження реєстрації. Причини, що призводять до відмови, також встановлюються законодавчими нормативно-правовими актами.

Найбільш популярними причинами небажання здійснювати реєстрацію вважаються:

 • надання організацією-емітентом неправдивої інформації про себе або власної діяльності;
 • наявність порушень, пов’язаних з процесом випуску або безпосереднього звернення з цінними паперами;
 • не в повному обсязі зібраний пакет документів;
 • невнесення належних до сплати податків, необхідних для успішного закінчення процедури емісії.

Для того щоб реєструючий орган присвоїв цінним паперам особливий реєстраційний номер, щоб емітент гарантовано міг отримати видається Мінфіном дозвіл на виготовлення бланків цінних паперів – має сенс підстрахуватися, заручившись підтримкою професіоналів «Альт-Брайер». Компанія кілька років до ряду не здає своїх лідерських позицій щодо високої якості надання юридичних послуг і надзвичайно компетентного сприяння у вирішенні проблем будь-якої складності.