Реєстрація компанії

Основне корпоративне законодавство базується на наступних документах:

 • Акт про Міжнародних Компаніях 1987 року з поправками;
 • Офшорний Банківський Акт 1987 року;
 • Акт про Міжнародні Трасти 1987 року;
 • Міжнародний Страховий Акт 1988 року.

Є також окреме законодавство для резидентних компаній.

Міжнародна компанія має всі права і повноваження, як і фізичні особи. Корпоративна документація Міжнародної компанії може бути на будь-якій мові.

Для здійснення міжнародної торгівлі та інвестицій використовуються наступні види компаній:

 • Самоанська Міжнародна Компанія (IC), інкорпорована у відповідності з Актом про Міжнародні Компанії 1987 року;
 • Самоанська Кредиторна Керована Міжнародна Компанія (CCIC) – компанія без акціонерного капіталу.
 • Самоанська Міжнародна Компанія (IC)

Обмеження щодо ведення торгівлі і ділової активності IC полягають у наступному:

 • IC не може вести торгівлю або володіти нерухомістю в Самоа;
 • IC не може займатися бізнесом, пов’язаним з банківською діяльністю, страхуванням, управлінням фондами, колективними інвестиційними схемами, трастовою діяльністю і будь-якою іншою діяльністю, пов’язаною з банківською справою або страхуванням, без наявності на те спеціальної ліцензії.

Процедура реєстрації компаній включає подачу Меморандуму і Статей Асоціації разом з реєстраційним внеском до Реєстру Міжнародних та Зарубіжних Компаній. В Самоа повинен знаходитися зареєстрований офіс ліцензованої трастової і керуючої компанії. Можлива покупка вже повністю готових компаній (Shelf Companies).

Обмеження по вибору назви компанії наступні:

 • Назва компанії може бути на будь-якій мові. Реєстр може зажадати переклад назви на англійську мову, щоб переконатися, що назва не потрапляє в категорію заборонених або таких, що потребують ліцензії;
 • Будь-яка назва, яка, на думку Реєстру, непристойна, образлива або небажана, не допускається;
 • Компанія не може використовувати назву вже зареєстрованої раніше компанії або назву, яка може призвести до плутанини;
 • Будь-яка назва, яка будь-яким чином асоційована з урядовим або королівським патронажем, неприпустима;
 • Потрібні угода або ліцензія, якщо назва компанії містить хоча б одне з наступних слів англійською або іншою мовою: Bank, Building Society, Savings, Loans, Insurance, Assurance, Reinsurance, Fund Management Investment Fund, Trust, Trustees, Chamber of Commerce, University, Municipal, або будь-які інші слова, які передбачають зв’язок з банківською або страховою діяльністю;
 • Для вказівки на обмежену відповідальність компанії слід в кінці назви додати одне з слів або його абревіатуру: Limited, Corp., Incorporated, Societe Anonyme, Sociedad Berhad Anonima.

Мінімальна кількість необхідних IC директорів – один. IC повинна призначити секретаря компанії. І директори, і секретар компанії можуть бути як фізичними особами, так і корпоративними органами, і можуть бути будь-якої національності, не обов’язково будучи резидентами Самоа. Повинен бути мінімум один акціонер, за винятком випадку випуску облігацій, коли дозволяється не мати акціонерів. Акції мають бути випущені у вигляді іменних акцій. Деталі щодо директорів і акціонерів не фігурують в публічних звітах, але список акціонерів повинен зберігатися в зареєстрованому офісі компанії.

Звичайний статутний акціонерний капітал для IC складає US$ 1.000.000, і може бути виражений у будь-якій валюті. Мінімальний випущений капітал – одна акція без номінальної вартості або одна акція з номінальною вартістю.

Допустимі типи акцій: іменні акції з номінальною вартістю і без номінальної вартості, привілейовані акції, акції, що підлягають викупу, акції з правом голосу, дисконтні акції. Акції на пред’явника не можна.

Самоанська Кредиторна Керована Міжнародна Компанія (CCIC)

CCIC може діяти без акціонерного капіталу і без акціонерів і всіх звичайних прав, якими володіють акціонери. Такою компанією “володіють” власники облігацій “на пред’явника”. Можливо розподіляти за жеребом привілейовані акції, що підлягають викупу нерезидентами, щоб переконатися, що компанія насправді є компанією, а не чимось екзотичним, в тих випадках, коли це необхідно. Компанія повинна мати зареєстрований офіс в Самоа.

Обмеження по вибору назви компанії наступні:

 • Назви повинні закінчуватися словами або їх абревіатурами: Limited, Corp., Incorporated, Societe Anonyme or Sociedad Anonima;
 • Наступні слова і відповідні види діяльності неприпустимі: Assurance, Bank, Building Society, Chamber of Commerce, Chartered, Cooperative, Imperial, Insurance, Municipal and Royal.

Щорічне оподаткування і збори

Як IC, так і CCIC компанії не обкладаються ніякими податками Самоа.

Самоа не є учасником договорів про подвійне (взаємний) оподаткування.

IC сплачує щорічний ліцензійний внесок у розмірі US$ 300, крім випадків, коли при реєстрації компанія вирішує заплатити ліцензійний внесок за наступні періоди часу:

 • 5 років – US$ 1.000
 • 10 років – US$ 1.500
 • 20 років – US$ 2.000

Слід зазначити, що стягується пеня, якщо ліцензійний внесок не сплачений вчасно.

Згідно з Актом про Міжнародні Компанії 1987 року, від IC не вимагається надання фінансових звітів. Але від компанії потрібно ведення фінансових записів, які б відображували стан справ компанії.

Компанія типу CCIC не повинна надавати фінансовий звіт, адже власник облігацій не обкладається податками.