РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЇ

Основним корпоративним законодавством є Постанова про бізнес-корпораціЇ на Невісі від 1984 року. Акт про Конфіденційність 1985 діє так, щоб запобігти розкриттю конфіденційної інформації і накладає максимальні штрафи до US $ 50.000 або до 12 місяців тюремного ув’язнення за зловживання відомої інформацією.

Компанія, інкорпорована на Невісі, має ті ж права і повноваження, що й фізичні особи. Мовою законодавства і корпоративної документації є англійська.

Типом компанії для здійснення міжнародної торгівлі та інвестицій є Невіська Офшорна Звільнена Компанія (англійська абревіатура  – NBCO).

Обмеження щодо ведення торгівлі та ділової активності полягають у наступному:

  • Невіська компанія, інкорпорована відповідно до Постанови 1984 року про Бізнес-корпорації, не може торгувати на території Невісу або мати там нерухомість;
  • Банківська, страхова, колективна інвестиційна діяльність, фондовий, трастовий менеджмент, консультації по інвестиціям та будь-яка інша діяльність, пов’язана з банківською або страховою діяльністю, недозволені.

Процедура реєстрації компаній включає подачу Статей про інкорпорацію до Реєстру Компаній, а також сплату належних мит. За законами про місцеві підприємства, компанія повинна мати адресу зареєстрованого офісу на Невісі, а також повинна призначити резидентного зареєстрованого агента.

Можлива покупка вже готових компаній (ShelfCompanies).

Обмеження щодо вибору назви компанії:

  • Назва компанії може бути на будь-якій мові, що використовує латинський алфавіт. Реєстр може зажадати переклад назви на англійську мову, якщо використовується інша мова;
  • Компанія не може використовувати назву вже зареєстрованої раніше компанії або назву, яка може призвести до плутанини;
  • Будь-яка назва, яку Реєстр компаній буде вважати небажаним, образливим або таким, що асоціюється з незаконною діяльністю, неприйнятна;
  • Будь-яка назва, яка якимось чином асоціюється з урядовим патронажем;
  • Потребуються угоди або ліцензії, якщо назва компанії містить хоча б одну з таких слів англійською чи іншою мовою: Bank, Building Society, Savings, Loans, Insurance, Assurance, Fund Management, Investment Fund, Municipal, Chamber of Commerce, University;
  • Для вказівки на обмежену відповідальність компанія має в кінці назви додати одне зі слів або його абревіатуру: Limited, Company, Corporation, Incorporated, Sociètè Anonyme, Sociedad Anonima, Gesellschaftmitbeshränkter Haftung.

Мінімальна кількість необхідних для МБК директорів – три, якщо число акціонерів три і більше. Якщо число акціонерів менше трьох, то число директорів дорівнює числу акціонерів. Директора можуть бути як фізичними особами, так і корпоративними директорами, вони можуть бути будь-якої національності, і не обов’язково вони повинні бути резидентами Невісу. Звільнена компанія на Невісі повинна призначити секретаря компанії, який може бути фізичною особою або корпоративним органом, бути будь-якої національності і не обов’язково повинен бути резидентом Невісу. Мінімальне число акціонерів – один і акції можуть бути випущені у формі на пред’явника. Немає необхідності надавати детальну інформацію про директорів і акціонерів корпорації для фігурування в публічно доступному звіті.

Звичайний статутний акціонерний капітал складає або 1000 акцій без номінальної вартості або акції номінальної вартості, ціна котрих складає US$ 100,000.

Допустимі наступні класи акцій: іменні, на пред’явника, привілейовані, такі, що підлягають погашенню, акції з номінальною і без номінальної вартістю. Акції можуть бути виражені в будь-якій валюті.

ЩОРІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЗБОРИ

Невська Офшорна Звільнена компанія може функціонувати, повністю звільнена від сплати усіх типів податків. Мається тільки річний внесок US $ 200, який сплачується до Міністерства Фінансів.

Хоча немає вимог надавати аудиторський фінансовий звіт, компанії Невісу повинні вести фінансові записи, які б відображували фінансовий стан компанії.